Udrykninger - 2018

Udrykninger 2018

Nr.

Dato

Kl.

Sted

Kommentar

01 07.01 17:37 Veesbækvej 23 Større gylle udslip. Fik hurtigt inddæmmet gyllen og der skete mindre skade.
02. 16.01 14:14 Helved 11 Brand i pillefyr ved Genbrugsbutikken. Hurtigt slukket samt ventilleret for røg.
03 16.02 21:17 Nordborgvej / Vesterled Oprydning efter FUH. Oliespild samt bil rester blev ryddet fra vejen.
04. 01.03 03:06 Søndergade 38 Hundslev Ambullance sidder fast i sne driver.
05. 21.03 14:43 Flintevænget 45 Brand i Villa / Rækkehus. Brand i køkken samy resterende bygning røgfyldt ved ankomst.
06. 23.03 07:02 Spindelvej 6 Linak, Deskline ABA alarm fra sprintler afprøvning.  Fejl i forbindelse med afprøvning.
07. 28.03 15:24 Lykkevej 4 Hundslev Brand i fritliggende garage. Mindre ekspolsion af benzin dampe og beboer alvorligt forbrændt.
08. 26.05 07:42 Kongevej 35 Sønderborg Bygningsbrand Institution. Kraftig tagbrand på Ahlmannsskolen. Indsat røgdykker samt hjælp til vandforsyning.
09. 03.06 09:11 Parkvej 20 Branddetektor udløst på Guderup Plejecenter. Fejl betjerning af personalet.
10. 06.06 09:20 Vejkrydset Møllehøjvej / Langrygelvej ved Stevning Mindre brand i natur i forbindelse med afbrænding.
11. 25.06 05:22 Myrbjerggaard 1 6440 Augustenborg Gårdbrand med fare for dyr.
Lade overtændt ved ankomst med ingen fare for dyr.
12 26.06 20:52 Myrbjerggaard 1
6440 Augustenborg
Efterslukning af tidligere brand
13. 06.07 14:37 Veesbækvej 24 Dyndved Marbrand på uhøstet mark. Meget voldsom brand på grund af kraftig vind.
14. 06.07 16:50 Stormarksvej 10 Hundselv Markbrand i uhøster mark. Flere tønder uhøstet mark afbrændt.
15. 07.07 11:42 Lønsemadevej 12 Holm Markbrand på høster mark.
C4 tilkaldt for assistance
16. 12.07 12:31 Søen 2
6470 Sydals
Markbrand høstet mark
17. 19.07 14:45 Nordborgvej v. Danfoss Mindre olispild på vejbanen.
18. 21.07 16:24 Sandvigvej 11 Stevning Brand i mejetærsker samt 2 omkring liggende uhøstet marker
19. 23.07 12:47 Mommarkvej 80
6470 Sydals
Markbrand i uhøstet mark. Flere tønder land uhøstet mark afbrændt.
20. 26.07 00:12 Smedvænget 8
v. Linak
Markbrand i høstet mark.
21. 27.07 16:36 Egen mølle / Nordborgvej FUH fastklemte.
3 køretøjer indblandet samt 1 person fastklemt.
22. 03.08 11:41 Brandbjerg / Dyndvedgade Brand i mejertærsker. Slukket før ankomst.
23. 07.08 14:08 Stormarksvej 9
Hundslev
Brand i hegn. ca. 150M hegn brændt.
24. 19.08 21:30 Bjørnevænget 11 Guderup Brand Villa / Rækkehus. Brand i tørretromple. Røg i bryggers.
25. 20.08 12:20 Bokmosedam 1, 6440 Augustenborg Afbrænding i natur. Hurtig afslukning af bål.
26. 30.08 03:23 Asserballe st. 14 Tankvognsassistance. Røg fra pillefyr
27. 02.09 03:19 Mommarkvej 350 Sydals Brand i Villa / Rækkehus.. Overtændt ved ankomst.
28. 04.09 10:50 Flintevænget 67 Guderup ABA alarm på Guderup Børnehave.
Madlavning årsag til alarm.
29. 08.09 13:56 Oksbølvej v. Nordborg Mindre oliespild på vejen. Spuling med tankvogn.
30. 13.09 15:09 Færgevej 5 Fynshav ABA alarm Efterskolen Epos
Fejl alarm
31. 15.09 00:59 Kirkevej / Østergade Guderup FUH med fastklemt. Bil lagde på siden ved ankomst. Ingen fastklemt.
32. 02.11 17.45 Søndergade / Nordborgvej Oprydning efter FUH !
Olispild samt bil dele fjernet.
33. 06.11 22:32 Rute 8 ved Almsted Lyng Hest dræbt ved færdselsuheld. Oprydning efterfølgende.
34. 07.11 00:21 Frærgevej 16 Fynshav Ny hest dræbt ved FUH.
35 12.11 12:49 Trappen 6 Guderup Oliespild på P-plads ved Egen forsamlingshus.
36 19.11 18:47 Parkvej20 ABA Guderup plejecenter. Brand i skraldespand.
37 26.11 13:34 Trappen 6 Guderup Mindre oliespild på P-pladsen
38 02.12 11:17 Rundkørsel Bro / Madeskov Oliespild på vejen. Spuling med C-4
39 05.12 09:28 Parkvej 20 Guderup ABA Guderup plejecenter. Mindre brand i skraldespand.
40 21.12 12:48 Nordborgvej Mindre olispild på vejen fra Stevning til Ketting. Spulet med C-4
41 26.12 20:39 Stolbrogade 26 Brand i affaldsspand på værelse. Mindre røg og sod skade.
42 29.12 19:27 Elstrup nederby 4 Brand i villa / rækkehus med stråtag. Huset nedbrændte og beboeren i ejendommen indebrændte.
43
24.11 10:30 Mejerivænget Mindre olispild på vejen. Spuling med tankvogn