Udrykninger - 2017

Udrykninger 2017

Nr.

Dato

Kl.

Sted

Kommentar

01 18.01 13:22 Skærtoftvej 6 Mindre oliespild på vejen. Ca. 400 meter vej med oliespild.
02. 20.01 14:18 Nordborgvej / Klinkbjerg Oprydning efter dyr kørt ned på vejen.
03 29.01 15:29 Kirkevej / Bakken Guderup Oliepild på vejen. Spuling med tankvogn.
04. 01.02 18:15 Engvej 9 Hundslev Person fastklemt under køretøj.
05. 03.02 11:46 Søndergade 8 Guderup Mindre brand i bygning. Fyrrum røgfyld ved ankomst.
06. 25.02 09:20 Parkvej 20 Guderup Brand ABA Guderup Plejecenter.
Fejl ved detektor.
07. 01.03 12:46 Færgevej 5A Fynshav Tankvogns assistance. Mindre oliespild.
08. 13.03 10:41 Flintevænget 43 Guderup Mindre olispild på vejen.
09. 29.03 02:22 Nørregade 3 Guderup Brand i container som stod ved skur. Kraftig røg ved ankomst.
10. 31.03 22:21 Naldmose 3 Naturbrand. Kunne ikke finde brandstedet ved vores ankomst.
11. 09.04 13:39 Blans Slagteri Fejl alarm fra ny vagtcentral i Sønderborg
12 12.04 21:30 Nygade 4 Guderup Garagebrand fritliggende. Garage overtændt ved ankomst og stor fare for brandsprelse. Klik billede Nygade 4/Nygade 4.jpg
13. 19.04 19:51 Landevejen 12 Augustenborg Fastklemt person i Maskine / udstyr. Blev hurtig frigjort efter ankomst.
14. 27.04 20:27 Nørreskovvej 41 Naturbrand. Brand i træstub. Hurtig afslukket ved ankomst.
15. 07.05 20:52 Vesbækvej Dyndved Ild i ca. 4m hegn. Slukket hurtigt ved ankomst.
16. 09.05 23:14 Krydset Nordborgvej / Sønderlundvej FUH med  fastklemte. Tilskadekomne frigjort. 2 tilskadekommen
17. 18.05 20:30 Kanalvej 3 Hundslev Bilbrand i det fri. Bil overtænd ved ankomst.
18. 21.05 15:05 Runevænget 13 Guderup Bygningsbrand Villa / Rækkehus. Røg fra pillefyr.
19. 21.05 23.54 Kanalvej 3 Hundslev Bilbrand i det fri. Fare for udbredelse til andre biler.
20. 23.05 19:45 Parkvej 20 Guderup Brand ABA Guderup plejecenter. Trygvagt aktiveret ved fejl.
21. 24.05 19:46 Bækvej 4 Sjellerup. Fejlmelding.
22. 29.05 12:33 Mejerivænget 1 Guderup. Brand Villa / rækkehus. Mindre udhus nedbrændte.
23. 22.06 22:06 Rute405 Ketting Mindre olispild fra Ketting til Dyndved / Vestergade
24. 16.07 11:17 Sønderborg lufthavn Olie på landingsbanen. Rengøring med tankvogn EG-V4.
25. 10.08 19:21 Smedvænget 8 Guderup Brand på Linak Smedvænget. Brand i test panel med kraftig røgudvikling. Hurtig slukning uden større skade.
26. 31.08 10:22 Oksbølvej FUH med fastklemte. Person kom fri uden vores hjælp.
27. 07.09 14:22 Nordborgvej 97 FUH med fastklemte. Person kom fri uden vores hjælp.
28. 09.09 13:14 Guderup aktivitetscenter Mindre olispild fra Guderup aktivitetscenter og frem til rundkørsel til Sønderborg lufthavn.
29. 28.09 16:15 Østergade 4 Guderup Mindre olispild efter FUH.
30. 14.10 15:16 Rute 8 ved Fynshav Mindre olispild på vejen fra Padholm frem til Gyden 34.
Pakning på personbil var defekt
31. 23.11 09:37 Smedevænget 8 Guderup ABA brand Linak Syd. Dampe fra spritbad udløste alarm
32. 24.11 10:42 Fruehøj 1 Sjellerup Mindre olispild på vejbanen. Vejbanen spulet med V4
33. 24.11 23:23 Parkvej 20 Guderup ABA brand Guderup Plejecenter.
Brandtryk aktiveret af ukendt årsag.
34. 28.11 23:40 Nordborgvej v. Danfoss Mindre olisspild på vejen. Vejen spulet med V4