Udrykninger - 2014

Nr.

Dato

Kl.

Sted

Kommentar

01. 01.01.14 02:49 Dyndved Vestergade 6 Bygningsbrand på 1. sal. Kun minde brand og sod skade.
02. 02.01.14 17:40 Parkvej 20 Guderup Røg i køkken på Guderup plejecenter
03. 05.01.14 11:00 Rute 8 6400 Sønderborg Større oliespild på vejbanen. Ca 2 km vejbane rengjort.
04. 12.01.14 21:57 Hestehavevej 8A Sjellerupskov Skorstensbrand. Gnister og flammer ud af skorsten ved ankomst.
05. 14.01.14 15:07 Svinget 1 Fynshav Mindre oliespild på flere af vejene i området.
06. 28.01.14 13:39 Vesterled 1 Guderup Fejl alarm på Linak Nord.
07. 31.01.14 07:26 Dyvigvej 12 Nordborg FUH fastklemte. Assistance til Nordborg. Person fastklemt i bil.
08. 03.01.14 20:56 Korshøj 9 Asserballe Gårdbrand med Dyrehold. Svinestald overtændt ved ankomst.  Klik - billeder
09. 15.02.14 14:08 Skadebjergvej 48 Sjellerup Lygtepæl knækket og ligger ud over vejen.
10. 19.02.14 06:21 Oksbølvej 19 Brandsbøl FUH med fastklemte personer. Klik - billeder
11. 05.03.14 15:09 Tandsellevej 7 Tankvogns assistance til bygningsbrand. Klik - billeder
12. 19.03.14 18:09 Jeppesdam 75 Guderup ABA brand alarm i forbindelse med madlavning.
13. 23.03.04 13:53 Hundslevvej 3 Hundslev FUH med fastklemte. 3 tilskadekomne personer.
14. 02.04.14 11:55 Vesterled 3 Guderup ABA alarm på Linak Deskline. Sprintler påkørt.
15. 04.04.14 10:17 Nordborgvej fra 12,3km til 13,3km. Jordspild på vejbanen. Spuling af vejbane.
16. 06.04.14 11:48 Nordborgvej / Fynshavvej Mindre oliespild på vejbanen. Spuling af vejen.
17. 11.04.14 06:04 Jeppesdam 95 Guderup Fejl på ABA anlægget på Bofællesskabet.
18. 13.04.14 11:50 Jeppesdam 95 Guderup Fejl på ABA anlægget på Bofællesskabet.
19. 14.04.14 08:05 Jeppesdam 95 Guderup Fejl på ABA anlægget på Bofællesskabet.
20. 16.04.14 13:26 Hulvej Nordborg Tender assistance til forurening af sø ved Nordborg
21 20.04.14 21:50 Naldemose 9 Fynshav Brand i campingvogn samt fortelt. Begge dele nedbrændte.
22. 22.04.14 17:35 Nordborvej / Lundenvej Oliespild på vejbanen samt på Danfoss området.
23. 02.05.14 14:36 Nordborgvej 81 Mindre olispild på vejbanen. Tankvogns assistance.
24. 05.05.14 05:26 Havnevej 101 Brandsbøl mark Brand i båd på land. Båd udbrændt ved ankomst.
25. 04.06.14 17:26 Nyrøgsvej mellem Lavensby / Pøl Oliespild på vejbanen over ca. 2,5 km
26. 05.06.14 16:40 Ketting 4 Mindre oliespild på vejen. Tankvogns assistance.
27. 08.06.14 09:39 Parkvej 12 Guderup ABA alarm Guderup plejecenter. Mindre røgudvikling
28. 14.06.14 20:47 Nørreskovvej 38 Tovrup Mindre oliespild på vejen. Tankvogns assistance
29. 15.06.14 12:08 Parkvej 23 Guderup Røg fra institutions lejlighed. Mindre brand.
30. 21.06.14 08.06 Vesterled 1 Guderup Brand i køkken på Linak nord. Røgfyldt køkken ved ankomst.
31 01.07.14 10:56 Kongevej 86 Sønderborg Større oliespild på kongevejen samt Sundquistgade. Tankvogns assistance
32 11.07014 14:36 Færgevej 5 Fynshav Større markbrand.
33. 25.07.14 09:00 Parkvej 20 Guderup Brand ABA Guderup plejecenter. Ild fra askebæger årsag til alarm.
34. 25-07.14 15:39 Spanbro 11 Stolbrolykke Brand i 2 store lader fyldt med halm. Allt var overtændt ved ankomst, samt stor fare for brandspredelse til nærliggende marker hvor der ikke var høstet afgrøder. Store fare for spredelse til nærliggende ejendomme.
35. 27.07.14 17:36 Nordborgvej / Søndergade i Guderup. Færdselsuheld med 3 tilskadekomne. Tilkaldt til assistance.
36. 29.07.14 19:30 Skadbjerggård 1 Hjortspring. Brand i bil som stod på mark. Marken var ved at blive høstet. Derfor stor fare for brandspredelse.
37. 02.08.14 16:24 Spanbro 11 Stolbrolykke Efterslukning af tidligere brand i halmlader.
38. 05.08.14 02:21 Bredsten 23 Kegnæs Assistance til gårdbrand på Kegnæs med tankvogn og Tender
39. 10.08.14 10:00 Skærvagervej Himmark Tankvogns assistance til rengøring af vejbanen efter spild hydraulikolie.
40. 12.08.14 12:02 Grønvej Danfoss Tankvogns assistance til rengøring af vejbanen efter spild hydraulikolie.
41. 15.08.14 17:03 Skovvej 40 Havnbjerg Gårdbrand. Tankvogns assistance til Havnbjerg.
42. 03.09.14 09:05 Oksbølvej 17 FUH med fastklemte. Solouheld. 1 person tilskadekomne.
43. 06.09.14 20:00 Vesterled 1 Guderup Brand  Linak Øst. Produktionsområde røgfyldt ved ankomst.
44. 19.09.14 17:36 Strelbjergvej 2 Østerholm Naturbrand. Mindre brand på høstet mark.
45. 23.09.14 15:42 Rugbjergvej 13 Klinkbjerg. Oliespild på vejbanen. Tankvogns assistance til spuling af vej.
46. 23.09.14 19:13 Skadebjergvej 6 Elstrup. Oliespild på vej. Tankvogns assistance til spuling af vej.
47. 24.09.14 13:04 Linak nord Vesterled 3 Guderup Brand ABA alarm. ( fejl fra vagtcentralen i Odense.
48 27.09.14 21:01 Lykkevej 1 Hundslev Fjerne bo med geddehamster på loftet.
49. 02.10.14 13:11 Sommervej 17. Brand ABA Spiloppen. Vanddamp fra vaskemaskine årsag til alarm.
50. 13.10.14 12:15 Fynshavvej 6 Tankvogns assistance. Oliespild på vejbanen. Fynshavvej frem til Søndergade i Guderup.
51. 15.10.14 00:57 Sønderborg motorvej ved Søgaard. Tankvogns assistance til FUH.
Rengøring af vejbanen.
52. 21.10.14 16:18 Egebjergvej 7 Svenstrup Pumpe assistance til nedlagt branddam som løber over.
53. 14.11.14 10:30 Rundkørsel v. V. Sottrup Oliespild på vejbanen. En strækning på ca. 2,5 km. Spuling med tankvogn.
54. 02.12.14 16:38 Sebbelevmark 6 Augustenborg Tankvogns assistance til brand i halmfyr.
55. 09.12.14 15:24 Nordborgvej 4 Lavensby FUH med fastklemt person. En tilskadekomne.
56. 13.12.14 11:55 Egebjergvej 7 Svenstrup Assistance til tømning af dam. Udkald blev derefter annuleret.
57. 18.12.14 11:46 Dyndvedgade / Nordborvej Større olispild på vejbanen. Spuling af vej med tankvogn.
58. 20.12.14 22:42 P- plads Oksbølvej / Nordborgvej. Brand i affaldsspand i det fri.
59. 22.12.14 12:50 Store Skovly 99 Sønderborg Pumpe assistance på grund af kraftig regn. Området ved kolonihavehuse oversvømmet.
60. 23.12.14 12:12 Mejerivej 19 Nybøl Oversvømmelse i parcelhuse kvarter. Pumpe assistance.
61. 31.12.14 00:54 Strelbjergvej 26 Østerholm Brand i stråtækt ejendom. Ejendom overtændt ved ankomst
62. 31.12.14 09:16 Strelbjergvej 26 Østerholm Efterslukning af tidligere brand