Udrykninger - 2013

Nr.

Dato

Kl.

Sted

Kommentar

01. 03.01.13 15:20 Østergade 1 Guderup Bilbrand i det fri. Motorrum overtændt ved ankomst.
02. 06.06.13 10:52 Mejerivænget Guderup Mindre oliespild på vejbanen. Spuling af vejbane med tankvogn.
03. 08.01.13 11:48 Vesterkobbel frem til Ragebøl i Sønderborg Spuling af vejbanen på grund af oliefilm på vejbanen.
04. 09.01.13 14:44 Rute 8 v. rundkørsel Madeskoven Olie på vejbanen. Spuling af vejbane.
05. 28.01.13 11:12 Afkørsel Glansager til Guderup Olie på vejbanen. Spuling af vejbane.
06. 31.01.13 07:46 Kirketoften Svenstrup Assistancekald Svenstrup. Fejl opkald ?
07. 31.01.13 08:33 Vensysselsgade 1 Sønderborg Olie på vejbanen. Spuling af vejbane med tankvogn.
08. 05.02.13 08:12 Ringvejen Nordborg Oliespild på vejbanen. Spuling af vejbane med tankvogn.
09. 12.02.13 13:41 Flintevænget 33 Guderup Lejlighed fyldt af røg ved vores ankomst. 4 personer sendt til sygehus med observation for røgforgiftning.
10. 19.02.13 15:27 Parkvej 20 Guderup ABA Guderup Plejecenter. Håndværker med rundsave årsag til alarm
11. 27.02.13 08:34 Parkvej 8 Guderup Mindre oliespild på fortov, vejbanen samt indkørsel.
12. 12.03.13 10:27 Nederby vej Rinkenæs Oliespild på vejbanen. Ca 750 meter rengjort med spuler på tankvogn.
13. 19.03.13 12:01 Helved 11 Ild i pillefyr. Kraftig røgudvikling ved ankomst.
14. 31.03.13 21:28 Smedevænget 9 Guderup Brand i fritliggende træskur. Overtændt ved ankomst.
15. 20.04.13 18:31 Nørregade 17 Guderup Oprydning efter færdselsuheld. Træ lå ud på vejen.
16. 01.05.13 09:36 Industrivej 4 Augustenborg Industribrand på Als Offset. Kraftig varme og røgudvikling ve ankomst.
17. 13.05.13 08:06 Nørre Landevej 47 Kegnæs Oliespild på vejbanen over et større område.
18. 15.05.13 20:24 Parkvej 20 Guderup ABA alarm på Guderup plejecenter.
19. 11.06.13 21:20 Gl. Guderup 31 Mindre oliesplid på parkeringspladsen ved Aktivitetscenteret.
20. 20.06.13 09:52 Augustenborg landevej 33 Traktor tabt hydraulik olie på vejbanen i rundkørsel.
21. 05.07.13 20:05 Vandmøllevej Elstrupskov Brand i træaffald. Slukket straks ved ankomst..
22. 20.08.13 23.34 Alsgade 97 Sønderborg Oliespild i forbindelse med færdseluheld
23. 21.08.13 18:59 Sebbelundvej 6 Egen Brand i høstvogn. Overtændt ved ankomst  Billede
24. 23.08.13 17:47 Augustenborg Landevej Sønderborg Oliespild på vejbanen. Mejetærsker havde ødelagt bundkar.
25. 06.09.13 21:57 Holmvej 30 Sjellerupskov Mindre oliespild på vejbanen. Hydraulikslange sprunget på landbrugsmaskine.
26. 04.10.13 13:15 Oksbølvej / Nordborgvej FUH fastklemte.  Teknisk fastklemt samt oprydning på skadestedet.
27. 21.10.13 09:56 Nordborgvej Mindre oliespild på vejbanen. traktor havde sprunget en hydraulikslange.
28. 28.10.13 14:22 Sølspang / gl. Guderup Træ og ledninger lå ud over vejen.
29. 28.10.13 20:00 Rugbjergvej Klingbjerg Flere træ ligger på vejen.
30. 28.10.13 19:02 Lillemølle / Hundslevvej Ledninger ligger på vejen, samt flere træer.
31. 29.10.13 15:28 Nordborgvej / Sebbelundvej FUH fastklemte. 2 biler stødt sammen.
32. 31.10.13 14:35 Færgevej Fynshav Fare for træ falde ud på vejen.
33. 05.12.13 14:20 Østergade Guderup Træ ligger på vejen og andet i fare for at vælte.
34. 16.12.13 10:41 Helved 7 Augustenborg Brand i juledekoration på fri skolen.
35. 28.12.13 19:28 Nørager 7B Sønderborg Brand i boligblok. 75 personer evakueret. 100 friv. brandmænd indsat ved indsatsen. Klik på billede