Udrykninger - 2012

Nr.

Dato

Kl.

Sted

Kommentar

01. 05.01.12 13:00 Egebjergvej 7 Svenstrup Tender tilkaldt for pumpning af vand fra branddam. Fare for oversvømmelse.
02. 05.01.12 21:15 Pytgade 5 Vollerup Tender tilkaldt for pumpning af vand fra oversvømmelse i parcelhus kvarter.
03. 21.01.12 17:17 Brokbjergvej Himmark Tankvogns assistance til oliespild på vejbanen.
04. 27.01.12 09:49 Helved 8 FUH med fastklemte. Dør klippet af og passagererne frigjort.
05. 28.01.12 17:07 Stolbrogade 23 Brand i mini-graver. Slukket straks ved ankomst.
06. 10.03.12 07:33 Parkvej 10 Guderup Brand på Guderup plejecenter. Brødrister på komfur årsag til kraftig røgudvikling.
07. 13.03.12 18:55 Dalvej 1 Stevning Skorstensbrand i hus med stråtag. Skete ingen materieller skader på bygningen.
08. 18.03.12 12:14 Mellem Flædbækvej / Fjordmosevej i Nørreskoven Cyklist på en mountainbike var styret på cykel. Hjælp til Falck for redning af person.
09. 24.04.12 15:54 Nørreskovskolen Svenstrup Røg fra kælderrum. Ingen skade på bygning.
10. 01.05.12 22:45 Linak Syd Smedevænget Guderup ABA anlægget udløst. Fejl på detektor.
11. 05.05.12 08:01 Stolbrogade 42 Bilbrand i det fri. Bilen var udbrændt ved vores ankomst.
12. 19.05.12 16:22 Stolbrogade 35 Mindre brand på ejendom. Slukket inden vores ankomst.
13. 06.06.12 12:59 Linak Syd Smedevænget  Guderup ABA alarm. Anlægget udløst på grund af støv fra håndværker.
14. 29.06.12 09:35 Nordborgvej / Oksbølvej Mindre olispild på vejbanen. Vejbanen rengjort.
15. 03.07.12 10:45 Hjortspringvej 16 Bilbrand i det fri. Bilen næsten udbrændt ved ankomst.
16. 25.07.12 14:53 Dyndvedgade 31 Brand i hegn ud foran huset ved ankomst. Enkelt busk afbrændt.
17. 25.07.12 15:43 Almsted Lyng Markbrand som dermed havde antændt hegnet.
18. 27.07.12 13:32 Mommarkvej 10 Sarup Tankvognsassistance til brand i lade.
19. 10.08.12 05:13 Nordborgvej i Svenstrup. Olie på kørebanen. Tankvogns assistance for spuling af vejbanen.
20. 16.08.12 20:47 Ugebjergvej 39 Svenstrup Markbrand på mark med høstet afgrøder. Mindre brand ved opsamling af halm.
21 20.08.12 15:56 Skærtoft 10 Østerholm Markbrand. Ild i presser og store dele af mark antændt ved ankomst. Klik Billede
22. 28.08.12 01:45 Vesterled 1 Guderup Brand ABA Linak Nord. Detektor fejl.
23. 03:09.12 14:29 Dyssevænget 1 Guderup Brud på Naturgasledning. Ej antændt.
24. 14.09.12 08:26 Augustenborg landevej 11 Brand i JF fabrikken Sønderborg. Flammer gennem tagkonstruktion ved ankomst,
25. 24.09.12 12:51 Rugtoften 3 Guderup Brand i køkkenet. En del røg ved ankomst.
26. 27.09.12 14:48 Dybbølbanke 7 Assistance til oliesplid på vejbanen.
27. 03.10.12 11:26 Østergade 4 Guderup Mindre oliespild på vejbanen ved Superbrugsen guderup.
28. 04.10.12 10:04 Guderup Plejecenter. Audit udkald fra Sønderborg Brand og redning. Flot fremmøde.
29. 12.10.12 11:15 Nordborgvej / Oksbølvej Oprydning efter færdselsuheld med motorcyklist. Klik Billede
30. 20.10.12 19:09 Lillemadevej 1 A Stolbrolykke. Gylleudslip. Afspærring af kloak løb for videre udstrømning.
31. 02.11.12 12:01 Runevænget 34 Guderup. Spild af hydraulikolie på vejbanen. Vejen blev rengjort.
32. 09.11.12 13:04 Skærtoft 6 Østerholm Mindre oliespild på vejbanen. Kl
33. 11.11.12 15:51 Nordborgvej ved Svenstrup Redningsindsats. Kvinde var faldet ned af skrænten. Indsatsen aflyst inden vi kom frem.
34. 18.11.12 00:20 Fintevænget 67 Guderup Færdselsuheld med fastklemt person. Kørt ind i træ.
35. 30.11.12 23:22 Nederballe 8 Brandsbøl Røg fra halm fyr. Ingen ild og flammer ved ankomst. Sendt retur straks.
36. 13.12.12 18:53 Sommervej 17 Guderup ABA brand Spiloppen. Disko-røg ved børnediskotek årsag til ABA udløste.
37. 18.12.12 11:55 Skovbyvej Hørup til Mindtebjerg Olie på vejbanen. Tankvogns assistance for spuling af vej.