Udrykninger - 2008

Nr.

Dato

Kl.

Sted

Kommentar

1. 01-01-2008  01:47  Normark 24  Brand i halmlade ved hestestald. Halmballer overtændt ved ankomst....
Klik her for billeder 
2. 02-01-2008  15:35  Jeppesdam 95  Vanddampe udløste ABA anlæg på Boinstitutionen Jeppesdam. 
3. 21-01-2008  20:54  Elstrup Nederby 14  Skorstensbrand 
4. 26-01-2008  13:20  Helved 17  Skorstensbrand 
5. 28-01-2008  15:49  Svinget 3 Fynshav  Brud på gasledning. Gas udslip. 
6. 08-02-2008  23:49  Egebjergvej 18  Brand i ubeboet ejendom. Har brændt tidligere- 
7. 12-02-2008  19:38  Nordborgvej  Alvorlig trafikuheld. Personer slynget ud af bil ved ankomst. 
8. 23-02-2008  12:14  Guderup plejecenter  Teknisk fejl på detektor. 
9. 24-02-2008  09:06  Elstrup overby 1  Skorstensbrand 
10. 25-02-2008  13:47  Guderup plejecenter  Teknisk fejl fra vagtcentralen i Sønderborg.  
11. 17-03-2008  14:51  Oksbølvej ved Stevning  Færdeselsuheld med fastklemte. Var ikke fastklemt men kunne ikke komme ud af bilen ved vores ankomst. 
12. 26-03-2008  23:20  Basmosevej 6 Himmark  Bygningsbrand. Ejendom overtændt ved ankomst. 
13. 04-04-2008  14:36  Oksbølvej ved Stevning  Afbrænding af affald.  
14. 05-04-2008  08:34  Stevningnorvej 33  Brand i træpillefyr. Mindre skader i fyrrum.

Klik på billede 

15. 11-04-2008  09:32  Stevninggade 1 Stevning  Mindre spild af gylle i vejkryds. 
16. 23-04-2008  15:57  Skolevænget 23 Stevning  Røg fra skortensen årsag til anmeldelse om skorstenbrand. Intet at bemærke ved ankomst. 
17. 26-04-2008  20:31  Sportspladsen ved Smedevænget  Brand i fritliggende skur på sportpladsen. 
18. 30-04-2008  16:39  Guderup plejecenter  Røg fra cigar i askebæger udløste ABA anlæg. 
19. 09-05-2008  20:16  Nordborgvej 149  Færdselsuheld. Bil kørt ind i traktor med marksprøjte. 
20. 13-05-2008  07:21  Linak Deskline  Reparation af anlæg udløste alarm. 
21. 16-06-2008  08:38  Efterskolen Strand Fynshav  Detektor fejl på ABA anlæg 
22. 18-06-2008  16:41  Bjørnøvej 18 Fynshav  Brand i køkken. Kraftig røgudvikling ved ankomst.  
23. 19-06-2008  04:57  Opringet alarm  Fejl opkald fra vagtcentral i Esbjerg. 
24. 23-06-2008  11:01  Nordborgvej frem til Stolbrogade  Oliespild fra lastvogn. 
25. 29-06-2008  19:42  Nordborgvej ved Egen møllesø  Brand i affald ved skovkanten ( Maihaven ) 
26. 30-06-2008  15:56  Nørregade 3 Guderup  Mindre spild af benzin fra bil med utæt tank. 
27. 12-08-2008  17:07  Nordborgvej v. Linak  Oprydning efter færdselsuheld 
28. 20-08-2008  12:20  Børnehaven Spiloppen.  Damp fra opvaskemaskine årsag til detektor udløste. 
29. 30-08-2008  20:16  Oksbølvej  Brand i traktor. Næsten slukket ved ankomst. 
30. 17-10-2008  14:46  Krydset Oksbølvej / Skolevænget  Færdselsuheld med fastklemte personer samt efterfølgende oprydning. 

Klik på billede

31. 31-10-2008  08:15  Linak A /S  Oliespild fra dieseltank på lastvogn. Ca. 250 liter olie ud i offetlig kloaknet. 
32. 27-11-2008  07:11  Dyndved Vestergade 3  Røgfyldt tilbygning ved ankomst. Årsag var kortslutning i køleskab. Beboer sendt på sygehus til observation for røgforgiftning. 
33. 04-12-2008  17:37  Nordborgvej 14  Færdselsuheld med 1 fastklemt person. Person blev frigjort ved hjælp af vores frigørelse. Biltag samt dør klippet af. Person var dræbt på stedet. 2 ydeligere personer var tilskadekomne. 
34. 05-12-2008  12:28  Parkeringsplads ved EUI klubhus.  Mindre oliespild fra væltet mini traktor. Ca. 30 l. dieselolie ud på pladsen. Området blev rengjort. 
35. 09-12-2008  11:32  Færgevej 5 Fynshav  ABA alarm Efterskolen Strand. Tapet afdamper årsag til alarm. 
36. 09-12-2008  12:18  Færgevej 5 Fynshav  Samme fejl som Rapport 35-2008 
37. 18-12-2008  11:10  Vesterled Guderup  Mindre oliespild på Linak. Området fra Deskline til indgang ved Linak nord. 
38. 23-12-2008  14:40  Opringet alarm  Fejl alarm 
39. 25-12-2008  17:59  Egen mark 8  Brand i lager for produktionshøjskole. Tagkonstruktionen var gennembrændt ved ankomst. 

Klik for billede

40. 28-12-2008  10:31  Boinstitution Jeppes Dam 95  ABA alarm. Ting på komfur årsag til alarm udløste.