Udrykninger - 2007

Nr.

Dato

Kl.

Sted

Kommentar

1. 14-01-2007  15:14  Møllebakken 32 Guderup  Brand i udhus / redskabsrum. Alt blev totalskadet. 
2. 06-02-2007  10:35  Smedevænget 3 Guderup  Brand i transformerstation. Stor del af Guderup havde strømudfald i flere timer..
Klik her for billeder 
3. 08-02-2007  04:18  Brand Linak Syd  Fejl på nødstrømsforsyning til ABA anlæg. 
4. 21-02-2007  20:40  Trympelygvej 3 Guderup  Overtænd parcelhus ved ankomst. Huset blev totalskadet...
Klik her for billeder 
5. 22-02-2007  17:07  Trympellyngvej 3 Guderup  Efterslukning i brandtomt. 
6. 04-03-2007  09:28  Parkvej 20 Guderup  Brand på Guderup plejecenter. Beboer til observation for røgforgiftning. 
7. 08-04-2007  17:43  Søndermarken / Vestermarken Stevning  Færdselsuheld. Person kørte direkte i holdende bil med trailer. 
8. 21-04-2007  14:15  Jeppesdam 64 Guderup  Brud på gasledning. Ingen åben ild. 
9. 22-05-2007  07:50  Nordborgvej  Oliespild på vejbanen ved Fiskersøen Egen Mølle 
10. 31-05-2007  12:50  Nymøllevej 8 Guderup  Gasudslip ved Bygma.  
11. 09-06-2007  21:47  Smedevænget 8 Guderup  ABA anlæg udløste alarm på Linak Syd. 
12. 11-06-2007  02:55  Linak Syd  ABA alarm på Linak Syd 
13. 19-06-2007  23:07  Guderup Plejecenter  Tobaksrøg årsag til ABA anlæg udløste alarm. 
14. 24-06-2007  19:07  Guderup Plejecenter  Tobaksrøg årsag til udløsning af ABA anlæg 
15. 27-06-2007  12:05  Guderup plejecenter  Tobaksrygning årsag til udløsning af ABA anlæg 
16. 15-07-2007  23:20  Nørreskovvej mellem Svenstrup og Nørreskoven  Brand i stor halmstak. Ca. 90 bigballer overtændt ved ankomst....
Klik her for billeder 
17. 17-07-2007  04:00  Guderup Plejecenter  Detektorfejl udløste brandalarm. 
18. 06-08-2007  10:09  Vestergade 18 Guderup  Brand i tagkonstruktion på udestue. 
19. 06-08-2007  16:46  Guderup plejecenter  ABA anlæg udløste alarm i forbindelse med Grill. 
20. 19-08-2007  20:35  Egebjergvej 28 Stevning  Brand i parcelhus. Hus overtændt ved ankomst. 
21. 22-08-2007  20:53  Holmskovvej 11a Guderup  Lynnedslag i ejendom. Skorsten samt dele af loft ødelagt. 
22. 04-09-2007  21:58  Trympelyngvej 4  Brand i fritliggende udhus. 
23. 10-09-2007  23:19  Linak syd Smedevænget 8 Guderup  Fejl ved detektor på ABA anlæg. 
24. 11-09-2007  16:02  Egebjergvej 18 Stevning  Brand i rendegraver. Rendegraver udbrændte. 
25. 11-09-2007  20:57  Linak Syd  Detektorfejl Linak Syd 
26. 26-09-2007  10:52  Guderup Plejecenter  Brand i skraldespand 
27. 01-10-2007  17:30  Skolegade Guderup  Mindre oliespild på vejbanen. 
28. 13-10-2007  20:19  Dalvej 1 Stevning  Brand i ubeboet ejendom. Overtændt ved ankomst. 
29. 09-11-2007  09:23  Dyndvedgade 42  Mindre oliesplid på vejbanen. 
30. 14-11-2007  08:51  Guderup Plejecenter Parkvej 10  Mindre brand i avis 
31. 27-11-2007  23:35  Smedevænget Guderup  Mindre brand i container. 
32. 06-12-2007  15:48  Mosevej mindre forurening  Oliespild på vejbane 
33. 10-12-2007  08:44  Vesterled Guderup  Mindre oliespild på vejbane ved krydset Vesterled / Nørregade ved Linak. 
34. 14-12-2007  14:40  Fejl Alarm  Fejl fra Alarmcentralen i Esbjerg  
35. 18-12-2007  18:35  Jeppesdam 37 Guderup  Brand i juledekroation. Røgfyldt lejlighed ved ankomst. 
36. 18-12-2007  21:34  Helved 16  Gårdbrand. Overtændt halmlade ved ankomst. 250 bigballer overtændt....
Klik her for billeder 
37. 19-12-2007  16:15  Helved 16  Efterslukning ved gårdbrand 
38. 29-12-2007  14:45  Hundslevvej 11 Augustenborg  Mindre olispild på vejbane i forbindelse med læsning af gyllevogn på blokvogn. 
39. 29-12-2007  19:38  Jeppesdam 95C  Damp fra bruserkabine udløste ABA alarm på Boinstitutionen Jeppesdam 
40. 31-12-2007  20:45  Parkvej 20 Guderup  Stjernekaster udløste ABA anlæg på Guderup plejecenter