Udrykninger - 2003

Nr.

Dato

Sted

Kommentar

1. 01-01-2003  Møllebakken, Guderup  Raket fra fyrværkeri ind under tagkonstruktion i åben carport. Bil stod parkeret i carport. 
2. 09-02-2003  Smedevænget, Guderup  Muligvis selvantændelse i komprimeret afdækningspapir under halvtag. 
3. 15-02-2003  Himmark - Nordborg kommunes rensningsanlæg  Øvelse på Himmark rensningsanlæg. 
4. 02-03-2003  Egen Møllevej  Skorstensbrand. 
5. 03-03-2003  Østergade, Guderup  Forurening - Benzin fra overløb på tank i forbindelse med påfyldning løb ud på asfalteringen. Ca. 2 m2 forurenet. Brugte olieopløsningsmiddel samt spuling af området. 
6. 06-03-2003  Vesterled, Sjellerup  Skorstensbrand. 
7. 14-04-2003  Torvet i Guderup  Brand i bil. - Bilens motorrum udbrændte delvis. 
8. 29-04-2003  Skolegade/Nygade  Forurening - Bus lækkede dieselolie fra P-plads ved Guderup skole til kryds Nygade / Skolegade. 
9. 13-06-2003  Oksbølvej ved Stevning  Bil forulykket på mark. 
10. 17-06-2003  Nørreskovvej/Flædbækvej  Bil kørte ind i siden på traktor - Bil overtændt ved ankomst. Slukket med HT og udlagt skum. Slamsuger tilkaldt for opsamling. 
11. 30-06-2003  Kirkevej, Guderup  Brand i bil - Brand i bil som antændte campingvogn som stod ved siden af bil. Bilen udbrændte og campingvogn brændte delvis. 
12. 30-06-2003  Sebbelundvej, Egen  Kredsens årlige alarmeringsøvelse. 
13. 22-07-2003  Fynshavvej  Lynnedslag i mødding. 
14. 25-07-2003  Fynshavvej  Efterslukning af mødding. 
15. 30-07-2003  Fynshavvej  Efterslukning af mødding. 
16. 01-08-2003  Tandsletvej  Brand i vejgrøft ved station på Tandsletvej 
17. 14-08-2003  Stolbrogade  Afbrænding af affald skyld i markbrand - Der brandte ca. 2 tdr. land stubmark samt et hegn. Stevning og Sventrups tankvogne tilkaldt til assistance. 
18. 23-08-2003  Stolbrolykke  Afbrænding af affald skyld i markbrand - 50 tdr. land stubmark brændte samt en del af skovkanten. Der var også ild i bunden af skoven ved enkelte træstubber. Stevning og Svenstrup blev tilkaldt som assistance. 
19. 13-09-2003  Fynshavvej  Afbrænding af affald. 
20. 30-09-2003  Nymøllevej  Brand i affaldscontainer. Container udbrændte og der var fare for nærliggende bygning. Brugt 3000 liter vand. 
21. 03-10-2003  Fynshavvej  Færdseluheld ( melding om fastklemte ). Bil kørt igennem autoværn og lå på taget ved ankomst. Bezintank blev tømt og opsat minebånd omkring køretøjet. Vi havde også trafikregulering. 
22. 07-10-2003  Mjanghøjvej  Alarmeringsøvelse. Trafikuheld med mange tilskadekommende. Bus samt 2 personbiler. Vores opgave var frigørelse af personer i personbil, 1 person. Eftersøgning af tilskadekommende i området. 
23. 13-11-2003  Stevningnorvej  Alarmeringsøvelse - Trafikuheld med fastklemte. To køretøjer var impliceret, samt en cyklist. Indsatopgaven var brandsikring som Stevning var tilkaldt for, vores opgave var frigørelse af fastklemte personer 
24. 27-11-2003  Ravnsbjergvej, Stevning  Gylleudslip - Uheld med gylle ved flytning fra tank til anden. Et 1,5 tommer rør væltet ned så det virkede som en hævert. Gyllen løb i afløb. Afløbet blev skyllet med 42.000 liter vand og fra sandfang blev forurenet vand pumpet ud på mark. 
25. 09-12-2003  Vesterled, Guderup  Vanddamp fra radiator - Radiator kørt ned fra væggen. Damp fra rørsystem årsag til udløsning af detektor. 
26. 12-12-2003  Skolegade, Guderup  Friture overophedet ! - Brand i friture i forbindelse med udskiftning af friture olie. Frituren blev båret ud af butikken for afkøling. HT blev brugt til sikring ved ankomst. Kulsyre flaske blev brugt til afkøling af friture. 
27. 29-12-2003  Egebjergvej, Svenstrup  Alarmeringsøvelse - Færdselsuheld med 2 fastklemte personer, bilen lå på taget ved ankomst. Personerne blev reddet ud uden brug af frigørelsesværktøjet. Øvelsen forløb godt. Der var ro og på skadestedet. Egen, Svenstrup og Danfoss akut deltog i øvelsen.