Æresmedlemmer
Bjarne Rasmussen Preben Bomberg Christen Bonde
 

 

Knud Mortensen Henning Thomsen Hans Kurt Bonde
Jens J. Jensen Ervin Jørgensen Ernst J. Frederiksen
John Andersen Ove Jørgensen Claus Jepsen


Christian Christensen