Værnets opbygning

Egen Frivillige Brandværn er en del af Sønderborg kommunes Redningsberedskab.


Hvilket består af 15 frivillige brandværn værn samt 1 deltids station i Sønderborg by.

 

 

Egen frivillig Brandværn
             
Sønderborg kommunes Beredskabskommision
Borgmester  ( Formand )
Beredskabschef  ( Sekretær )
Politimester   ( Næstformand )
3 Politiskvalgte medlemmer
2 repræsentanter fra de 14 brandværn
1 repræsentant fra stationen i Sønderborg
 
             
    Beredskabschef    
               
    Brandkaptajn   Bestyrelse
               
    Holdledere   Kaptajn
              Vice Kaptajn
    Mandskab   Kasserer
              Medlem
              Redskabsmester
              Stationsmester

 Egen er såkaldt hovedværn i den sydlige del af kommunen. Hvilket betyder at vi har frigørelsesværktøj med på A – sprøjten samt trin 1 beredskab.

Værnet er nomineret til 35 brandmænd.

Bestyrelsen består af 6 mand : Kaptajn, Vicekaptajn, Kasserer, 
2 menige bestyrelsesmedlemmer, redskabsmesteren og stationsmester.

Alle er på valg hvert 2. år, 
undtagen redskabsmesteren og stationsmester som udpeges af bestyrelsen.

Værnet har : 
7 Holdledere
20 personer med C- kørekort
25 røgdykkere